جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

کانون پتنت ایران

کانون پتنت ایران

نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، ستارخان، خیابان حبیب اللهی، نبش اکبری داریان، پلاک 195، طبقه 5، واحد 9 تلفن +982166523602 فکس +982189777134
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، ستارخان، خیابان حبیب اللهی، نبش اکبری داریان، پلاک 195، طبقه 5، واحد 9 تلفن +982166523602 فکس +982189777134