جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانومچ

برنامه طرحهای نوآورانه فناوری نانو

نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان زنجان شمالی، نبش کوی سیادت، پلاک 65 تلفن +982163103132 فکس +982163106410
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان زنجان شمالی، نبش کوی سیادت، پلاک 65 تلفن +982163103132 فکس +982163106410