جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

بنیاد آموزش فناوری نانو

بنیاد آموزش فناوری نانو

نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، حبیب الله شمالی، پلاک ۱۹۹، واحد ۳ تلفن +982166123012 فکس +982143859247
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، حبیب الله شمالی، پلاک ۱۹۹، واحد ۳ تلفن +982166123012 فکس +982143859247