جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

فناوری کهربا

فناوری خلاء کهربا

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، واحد 211 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/285 تلفن +982186094102 فکس +982186094102
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، واحد 211 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/285 تلفن +982186094102 فکس +982186094102