جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

گروه خبر ستاد نانو

گروه خبر ستاد نانو

نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اللهی، خیابان شهید متولیان، پلاک 9، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تلفن 02163102464 فکس 02163106310
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اللهی، خیابان شهید متولیان، پلاک 9، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تلفن 02163102464 فکس 02163106310