جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پلاسمافن آور امین

پلاسمافن آور امین

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کیلومتر 20 جاده خاوران، رو به رو پمپ بنزین صحرا، مجتمع برقعی، پلاک 165 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/167 تلفن +982126294866 فکس +982126294866
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کیلومتر 20 جاده خاوران، رو به رو پمپ بنزین صحرا، مجتمع برقعی، پلاک 165 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/167 تلفن +982126294866 فکس +982126294866