جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

بسافن اوران نصیر

بسافن

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان آزادی، کوچه قدیر، بن بست 13، پلاک 2، واحد 6 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/449 تلفن +982166089509 فکس +982166033430
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان آزادی، کوچه قدیر، بن بست 13، پلاک 2، واحد 6 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/449 تلفن +982166089509 فکس +982166033430