جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمدقصیر، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۱ تلفن 02188748060 فکس 02188748040
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمدقصیر، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۱ تلفن 02188748060 فکس 02188748040