جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

بسپار توسعه یاران

بسپار توسعه یاران

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران،، کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، شهرک پژوهش، مرکز فناوری پلیمر، ساختمان شماره 2، واحد 76 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5117 تلفن +982144787056 فکس +982144787156
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران،، کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، شهرک پژوهش، مرکز فناوری پلیمر، ساختمان شماره 2، واحد 76 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5117 تلفن +982144787056 فکس +982144787156