جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

آرمان جستجوگران انرژی نور

آرمان جستجوگران انرژی نور

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تبریز، شهرک یاغچیان، بلوار فتح، مجتمع آذرآبادگان، بلوک B، راه پله اول، طبقه اول، واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/2132 تلفن +984133894109 فکس +984133894109
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تبریز، شهرک یاغچیان، بلوار فتح، مجتمع آذرآبادگان، بلوک B، راه پله اول، طبقه اول، واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/2132 تلفن +984133894109 فکس +984133894109