جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

مهندسی سطح سوین پلاسما

مهندسی سطح سوین پلاسما

نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان ، سوله 4 و 5 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1251 تلفن +983133932325 فکس +982142693736
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان ، سوله 4 و 5 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1251 تلفن +983133932325 فکس +982142693736