جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

کویر تایر

کویر تایر

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید توپچی، پلاک 12، شرکت کویرتایر صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1579 تلفن +982141353000 فکس +982141353390
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید توپچی، پلاک 12، شرکت کویرتایر صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1579 تلفن +982141353000 فکس +982141353390