جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین

بهشت آیین دانش

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب، بعداز پل شهرک آزمایش، پلاک 193 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=588 تلفن +982186018760 فکس +982188256470
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب، بعداز پل شهرک آزمایش، پلاک 193 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=588 تلفن +982186018760 فکس +982188256470