جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

دانش بنیان اکسیر رویان طبیعت

اکسیر رویان طبیعت

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کیلومتر 15 اتوبان کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1840 تلفن +982144796583 فکس +982189788080
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کیلومتر 15 اتوبان کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1840 تلفن +982144796583 فکس +982189788080