جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

بیم گستر تابان

بیم گستر تابان

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، انتهای اشرفی اصفهانی ابتدای سیمون بولیوار، نبش خیابان فکوری، کوچه گلسرخ، پلاک 6، ساختمان تابان، واحد 1 و 7 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=394 تلفن +982144862778 فکس +982144850780
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، انتهای اشرفی اصفهانی ابتدای سیمون بولیوار، نبش خیابان فکوری، کوچه گلسرخ، پلاک 6، ساختمان تابان، واحد 1 و 7 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=394 تلفن +982144862778 فکس +982144850780