جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو پلاس (واحد صنفی یداله خوشنویسان)

نانو پلاس (واحد صنفی یداله خوشنویسان)

نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، بزرگراه بعثت، خیابان رجایی، خیابان هلال احمر، پلاک 12 تلفن +982155040669 فکس +982155040669
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، بزرگراه بعثت، خیابان رجایی، خیابان هلال احمر، پلاک 12 تلفن +982155040669 فکس +982155040669