جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

مهندسی شیمیایی و رنگسازی نیلی فام ری

مهندسی شیمیایی و رنگسازی نیلی فام ری

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، بلوار مرزداران، بلوار آریا فر، پلاک 17، واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/169 تلفن +982144295361 فکس +982144295372
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، بلوار مرزداران، بلوار آریا فر، پلاک 17، واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/169 تلفن +982144295361 فکس +982144295372