جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو تارا پوشش

نانو تارا پوشش سپنتا کیان

نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، خیابان امام خمینی، شهرک صنعتی امیر کبیر، بلوار عطاالمک، بلوک 23، پلاک 22 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/9328 تلفن +983133860363 فکس +983133864314
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، خیابان امام خمینی، شهرک صنعتی امیر کبیر، بلوار عطاالمک، بلوک 23، پلاک 22 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/9328 تلفن +983133860363 فکس +983133864314