جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

مرکز پژوهش متالورژی رازی

مرکز پژوهش متالورژی رازی

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، جنب نفت پارس، ورودی شهر قدس (سرخه حصار)،بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرنان، پلاک 8 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=78 تلفن +98216307 فکس +982146831597
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، جنب نفت پارس، ورودی شهر قدس (سرخه حصار)،بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرنان، پلاک 8 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=78 تلفن +98216307 فکس +982146831597