جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

کانساران بینالود

کانساران بینالود

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین 16 متری اول و دوم مجیدیه، پلاک 996، طبقه 3، واحد 5 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=434 تلفن 02122300987 فکس 02122327631
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین 16 متری اول و دوم مجیدیه، پلاک 996، طبقه 3، واحد 5 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=434 تلفن 02122300987 فکس 02122327631