جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

آریا پلیمر پیشگام

آریا پلیمر پیشگام

نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فراتحقیق سپاهان، پلاک A211، طبقه همکف صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/398 تلفن +983133932151 فکس +982143856501
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فراتحقیق سپاهان، پلاک A211، طبقه همکف صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/398 تلفن +983133932151 فکس +982143856501