جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

ایران دلکو

ایران دلکو

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کیلومتر 40 اتوبان تهران-قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، بلوار مهستان، گلسرخ 8، شرکت ایران دلکو صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/727 تلفن +982156230656 فکس +982156230655
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کیلومتر 40 اتوبان تهران-قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، بلوار مهستان، گلسرخ 8، شرکت ایران دلکو صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/727 تلفن +982156230656 فکس +982156230655