جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

الماسه ساز

الماسه ساز

نوع شرکت کننده شرکت آدرس البرز، کیلومتر 70 اتوبان تهران قزوین، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز یک، نبش یاس چهار تلفن +982644225026 فکس +982644224004
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس البرز، کیلومتر 70 اتوبان تهران قزوین، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز یک، نبش یاس چهار تلفن +982644225026 فکس +982644224004