جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

کیفیت تولید تکاپو

کیتوتک

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان سمیه، بین مفتح و بهار، ساختمان خاقانی شماره 83،واحد 11 شرقی صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/65 تلفن 02188321517 فکس 02188835224
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان سمیه، بین مفتح و بهار، ساختمان خاقانی شماره 83،واحد 11 شرقی صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/65 تلفن 02188321517 فکس 02188835224