جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پردیس شیمی باختر - اولکا نانو

پردیس شیمی باختر

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان مالک اشتر ،خیابان جیحون، کوچه خرم بخت، پلاک 10، واحد 2 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/174 تلفن 02166886680 فکس 02166886680
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان مالک اشتر ،خیابان جیحون، کوچه خرم بخت، پلاک 10، واحد 2 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/174 تلفن 02166886680 فکس 02166886680