جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو پوشش گلفا

گروه صنعتی بازرگانی نورمهر هدی

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، بومهن، خیابان تعاون (کامیون داران سابق)، خیابان اشتیاق اول، بن بست امیر المومنین، پلاک 15 تلفن 02176256038 فکس 02176257153
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، بومهن، خیابان تعاون (کامیون داران سابق)، خیابان اشتیاق اول، بن بست امیر المومنین، پلاک 15 تلفن 02176256038 فکس 02176257153