جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو تک فام گیتی

نانو تک فام گیتی

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کیلومتر19 جاده مخصوص کرج، پلاک 567 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/10555 تلفن 02144981346 فکس 02144981346
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کیلومتر19 جاده مخصوص کرج، پلاک 567 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/10555 تلفن 02144981346 فکس 02144981346