جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

صنعتی آما

صنعتی آما

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر 17، خیابان شصت و چهارم صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/858 تلفن 02144983935 فکس 02144985115
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر 17، خیابان شصت و چهارم صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/858 تلفن 02144983935 فکس 02144985115