جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو پوشاک کاسپر

شرکت کاسپین جوراب

نوع شرکت کننده شرکت آدرس زنجان، میدان استقلال، خیابان بیاتی، پلاک 155 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/86 تلفن 02433540269 فکس 02433568069
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس زنجان، میدان استقلال، خیابان بیاتی، پلاک 155 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/86 تلفن 02433540269 فکس 02433568069