جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس

مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، سهروردی شمالی، هویزه غربی، پلاک 120، واحد 3 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5162 تلفن +982188734873 فکس +982188731990
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، سهروردی شمالی، هویزه غربی، پلاک 120، واحد 3 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5162 تلفن +982188734873 فکس +982188731990