جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو پاد شریف

نانو پاد شریف

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، پونک، سیمون بولیوار، روبروی دانشگاه آزاد، خیابان سرو، مجتمع سرو، بلوک 2، زنگ 8 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4279 تلفن +982144810355 فکس +982144810355
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، پونک، سیمون بولیوار، روبروی دانشگاه آزاد، خیابان سرو، مجتمع سرو، بلوک 2، زنگ 8 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4279 تلفن +982144810355 فکس +982144810355