جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

رستاک

پرتو رایان رستاک

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، پونک، خیابان ایران زمین شمالی، خیابان شکوفه سوم، پلاک 11، واحد 4 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=687 تلفن +982144484785 فکس +982144406942
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، پونک، خیابان ایران زمین شمالی، خیابان شکوفه سوم، پلاک 11، واحد 4 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=687 تلفن +982144484785 فکس +982144406942