جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

طیف سنج تجهیز پیشرفته

طیف سنج تجهیز پیشرفته

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران ، یوسف آباد، میدان سلماس ،خیابان فتحی شقاقی، پلاک 115 ، واحد 2 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/921 تلفن +982188357692 فکس +982188357803
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران ، یوسف آباد، میدان سلماس ،خیابان فتحی شقاقی، پلاک 115 ، واحد 2 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/921 تلفن +982188357692 فکس +982188357803