جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

صنعت پرداز دنا

صنعت پرداز دنا

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 17، خیابان 16/5 هنر، پلاک 13 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/3533 تلفن 02155448518 فکس 02155272834
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 17، خیابان 16/5 هنر، پلاک 13 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/3533 تلفن 02155448518 فکس 02155272834