جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پوشاک نانو مهیار زنجان

پوشاک نانو مهیار زنجان

نوع شرکت کننده شرکت آدرس زنجان، شهرک صنعتی شماره یک (اشراق)، سایت بانوان، خیابان شقایق 2، قطعه 562 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/344 تلفن +982432223162 فکس +982432223162
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس زنجان، شهرک صنعتی شماره یک (اشراق)، سایت بانوان، خیابان شقایق 2، قطعه 562 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/344 تلفن +982432223162 فکس +982432223162