جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو مواد گستران پارس

نانو مواد گستران پارس

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران ، میدان رسالت، خیابان فرجام، بعد از چهار راه ولی عصر پلاک 429 واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4956 تلفن +982176871493 فکس +982173021482
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران ، میدان رسالت، خیابان فرجام، بعد از چهار راه ولی عصر پلاک 429 واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4956 تلفن +982176871493 فکس +982173021482