جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

شبکه تبادل فناوری نانو

شبکه تبادل فناوری نانو

نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران- خیابان ستارخان- خیابان زنجان شمالی- نبش کوی سیادت- پلاک 65 تلفن +982163102374 فکس +982163106310
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران- خیابان ستارخان- خیابان زنجان شمالی- نبش کوی سیادت- پلاک 65 تلفن +982163102374 فکس +982163106310