جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

اکسیر نانو سینا

اکسیر نانو سینا

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، میدان فاطمی خیابان، شهید گمنام، خیابان جهان مهر، خیابان فتحی شقاقی، پلاک ۹۴، واحد ۷، طبقه چهارم صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/284 تلفن +982188223045 فکس +982188632687
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، میدان فاطمی خیابان، شهید گمنام، خیابان جهان مهر، خیابان فتحی شقاقی، پلاک ۹۴، واحد ۷، طبقه چهارم صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/284 تلفن +982188223045 فکس +982188632687