جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

بسپار پیشرفته شریف

بسپار پیشرفته شریف

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی، پلاک 29، واحد 6 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/498 تلفن 02154406055 فکس 02154406056
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی، پلاک 29، واحد 6 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/498 تلفن 02154406055 فکس 02154406056