جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (آیکن)

مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (آیکن)

نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، سایت نانو، ICAN تلفن +982156277156 فکس +982156277169
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده ستاد توسعه فناوری نانو آدرس تهران، بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، سایت نانو، ICAN تلفن +982156277156 فکس +982156277169