جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

فناوری دارویی درسا به ساز

درسا به ساز

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، مرکز رشد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، ساختمان اداری، واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1288 تلفن +982632309073 فکس +982632309063
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، مرکز رشد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، ساختمان اداری، واحد 1 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1288 تلفن +982632309073 فکس +982632309063