جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

میچکا آریا پوش

میچکا آریا پوش

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران- میدان محمدیه- کوچه ی شهید ابوالقاسم معظم- بن بست حسن خانی-پلاک 83 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5957 تلفن 02155818400 فکس 02155690344
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران- میدان محمدیه- کوچه ی شهید ابوالقاسم معظم- بن بست حسن خانی-پلاک 83 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5957 تلفن 02155818400 فکس 02155690344