جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

میچکا آریا پوش

میچکا آریا پوش

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران- میدان محمدیه- کوچه ی شهید ابوالقاسم معظم- بن بست حسن خانی-پلاک 83 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5957 تلفن +982155818400 فکس +982155690344
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران- میدان محمدیه- کوچه ی شهید ابوالقاسم معظم- بن بست حسن خانی-پلاک 83 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5957 تلفن +982155818400 فکس +982155690344