جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

تجهیزات سازان پیشتاز

مهندسی پژوهشی تجهیزات سازان پیشتاز

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، جاده فتح، جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، هفتم جنوبی، پلاک 22 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/178 تلفن 02165611473 فکس 02165611472
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، جاده فتح، جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، هفتم جنوبی، پلاک 22 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/178 تلفن 02165611473 فکس 02165611472