جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پیشران نساجی آینده (هاینو)

پیشران نساجی آینده

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، بن بست بهمن، پلاک 4، واحد 2 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5772 تلفن +982166125268 فکس +982166125268
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، بن بست بهمن، پلاک 4، واحد 2 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/5772 تلفن +982166125268 فکس +982166125268