جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
آزمایشگاهی بزرگ روی یک تراشه بسیار کوچک
  • شروع ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۴:۰۰
  • الی ۱۵:۰۰
  • محل برگزاری استیج «نانوگپ» - سالن خلیج‌فارس - طبقه همکف