جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی تئوری آشنایی با اصول میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
  • شروع ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۳:۰۰
  • الی ۱۶:۳۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 1 - سالن 5 (ملل)