جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی تحلیل نتایج XRD با نرم افزار Xpert high score plus
  • شروع ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۹:۰۰
  • الی ۱۲:۳۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 1 - سالن 5 (ملل)