جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی آنالیز حرارتی (TGA-DSC-DTA)
  • شروع ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۹:۰۰
  • الی ۱۲:۳۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 1 - سالن 5 (ملل)