جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی آشنایی با اصول طیف سنج مادون قرمز، مبانی و کاربردها (FTIR)
  • شروع ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۳:۰۰
  • الی ۱۶:۳۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 1 - سالن 5 (ملل)