جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
رویداد ارائه نیازهای فناورانه شرکت فراب
  • شروع ۲۱ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۱ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۰:۰۰
  • الی ۱۳:۰۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 1 - سالن 5 (ملل)